Tekst Shkollor /

Biologjia 12 me zgjedhje

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-343-2
Çmimi: 1000 lekë
Numri i faqeve: 267
Përshkrimi

Autorë: Susan Toole, Glen Toole; përkth. e përsht. Ethem Ruka 

Matematika 9 Fletore pune

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-334-0
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 109
Përshkrimi

Autorë: Diana Oliver, Greg Byrd ; përkth. e përsht. Dituri Malaj

Matematika 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-333-3
Çmimi: 550 lekë
Numri i faqeve: 276
Përshkrimi

Grup autorësh; përkth. e përsht. Llukan Puka, Adrian Naço 

Art pamor 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Art pamor
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-332-6
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 80
Përshkrimi

Autore: Suzana Kuka (Varvarica)

Kimia 9 Fletore pune

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-331-9
Çmimi: 257 lekë
Numri i faqeve: 80
Përshkrimi

Autorë: Michelle Austin, etj.; përkth. Laureta Shkoza; përsht. Aishe Karaj