Botimet e Fundit

4. Çfarë është paraja

ISBN: 978-9928-08-020-2
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

Librat në këtë seri iu prezantojnë fëmijëve konceptin e parasë,shkëmbimit dhe diversitetit global. Me fjali të thjeshtadheilustrim fotografik, i jepet përgjigje pyetjes se ç'ështëparaja, çfarë formash ka dhe përse përdoret; tregohenmënyrat se si fitohen paratë. Jepet koncepti i fitimit të parasënëpërmjet ofrimit të shërbimeve dhe punës; tregohen seku dhe për çfarë shpenzohen paratë; tregohet pse njerëzitkursejnë, përse shërbejnë kursimet dhe ku i vendosin ato.Në fund të çdo libri ka një përmbledhje të koncepteve tëdhëna dhe një udhëzues për t'u përdorur nga prindërit dhemësuesit. 

3. Të shpenzosh para

ISBN: 978-9928-08-021-9
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

Librat në këtë seri iu prezantojnë fëmijëve konceptin e parasë,shkëmbimit dhe diversitetit global. Me fjali të thjeshtadheilustrim fotografik, i jepet përgjigje pyetjes se ç'ështëparaja, çfarë formash ka dhe përse përdoret; tregohenmënyrat se si fitohen paratë. Jepet koncepti i fitimit të parasënëpërmjet ofrimit të shërbimeve dhe punës; tregohen seku dhe për çfarë shpenzohen paratë; tregohet pse njerëzitkursejnë, përse shërbejnë kursimet dhe ku i vendosin ato.Në fund të çdo libri ka një përmbledhje të koncepteve tëdhëna dhe një udhëzues për t'u përdorur nga prindërit dhemësuesit. 

2. Të kursesh para

ISBN: 978-9928-08-022-6
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

1. Të fitosh para

ISBN: 978-9928-08-026-4
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

Gjuhe shqipe dhe letersi 11 / LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-35-0
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 213
Përshkrimi