Botimet e Fundit

Fizika 10 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Fizikë
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-261-9
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 156
Përshkrimi

Libër mësuesi fizika klasa 10.

Biologjia 10 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-260-2
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 182
Përshkrimi

Biologjia 10 ,Libër mësuesi.

Njohuri për shopërinë 2 | PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 2   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Muzika 7 | PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

TIK 7 | PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: TIK
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi