Botimet e Fundit

3. Përdorimi i parasë

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-006-6
Çmimi: 700 lekë
Numri i faqeve: 48
Përshkrimi

Në libër shpjegohet koncepti i ekonomiksit, i burimeve tëpamjaftueshme, përballë nevojave në rritje. Nëpërmjetshembujve tregohet lidhja ndërmjet zhvillimit ekonomikdhe tregtisë. Gjithashtu lexuesi njihet edhe me organizmatmë të fuqishme botërore të tregtisë dhe funksionet etyre. Shpjegimi i globalizimit si fenomen bëhet nëpërmjetshembujve që tregojnë se si ka influencuar ai në zhvillimine vendeve të caktuara. 

2. Paraja nga lashtësia në ditët tona

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-007-3
Çmimi: 700 lekë
Numri i faqeve: 48
Përshkrimi

Ky libër u jep përgjigje shumë pyetjeve të tilla, si: Si zhvillohejtregtia në lashtësi? Kush i shpiku monedhat? Siduket paraja në vende të ndryshme të botës etj. Autorja jephistorinë e parasë në kohë, duke e shoqëruar me shumëilustrime dhe shembuj interesantë. Historia e parasë vjenderi në kohët moderne, me fakte të panjohura, duke dhënënjë informacion shumë të vlefshëm. Libri ofron për lexuesinmjaft kuriozitete, të cilat zbulohen edhe nëpërmjet fotovedhe hartave autentike, shembujve dhe pyetjeve. 

1. Fitimi i parasë

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-008-0
Çmimi: 700 lekë
Numri i faqeve: 48
Përshkrimi

Në mënyrë të thjeshtë shpjegohet se ç'është ekonomia dhecilat janë pjesët përbërëse te saj, pse duhet të punojnënjerëzit dhe si janë fituar paratë përgjatë gjithë historisë.Libri përshkruan zhvillimet më të rëndësishme të teknologjisënë botë duke e ndërthurur edhe me llojet e ndryshmetë punëve në sektorin publik apo shtetëror. Autori jep informacionpër njerëzit më të pasur në botën dhe për historitëse si janë bërë të tillë. 

10. Çeqet, kartat e kreditit dhe të debitit

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-025-7
Çmimi: 600 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

9. Pamjaftueshmëria

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-024-0
Çmimi: 600 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

Furnizimi mbaroi!" Gjithçka në botë e ka një kufi - të gjithaburimet mund të mbarojnë. Kjo quhet pamjaftueshmëri. Nëkëtë libër do të lexoni se si pamjaftueshmëria ndikon nëçmim dhe në zgjedhjet tona. Në këtë libër do të lexoni se sipamjaftueshmëria ndikon në çmimet dhe në zgjedhjet tona