Botimet e Fundit

2. Të mirat materiale dhe shërbimet

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-019-6
Çmimi: 600 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

Çfarë blini ju? Lodra? Çokollata, karamele? Po flokët a iprisni? Secili nga ne blen të mira materiale dhe shërbime.Ju mund të mësoni se çfarë blejnë njerëzit dhe ku i gjejnëparatë për të blerë sendet që u nevojiten, në librin "Të miratmateriale dhe shërbimet". 

1. Si të fitosh para

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-011-0
Çmimi: 600 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

5.Të bëjmë tregti (një libër për trambën)

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-015-8
Çmimi: 700 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

Një ditë, mësues Iliri u tregon nxënësve të tij të klasës sëtretë, se qindra vjet më parë njerëzit nuk përdornin të njëjtinsistem parash që përdoret sot. Në vend të tij, njerëzit bëninpazar për të shkëmbyer mallra, në mënyrë që të kishin atëqë donin. Klasa angazhohet në një lojë "shkëmbimesh" përtë kuptuar më mirë se si funksionon. Grupet përpiqen qëmegjithëse pa para, të shkëmbejnë gjëra, pa cënuar dëshirate tyre. Por, a do të arrijë çdo grup të marrë atë që do pashpenzuar fare para...?! 

4. Limona dhe limonadë (një libër për ofertën dhe kërkesën)

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-014-1
Çmimi: 700 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

Kur një vajzë e vogël kërkon të fitojë para, ajo ngre një tezgëdhe fillon të shesë limonadë. Personazhi ynë quhet Arba. Nëfillim çdo gjë shkon mirë dhe ajo fiton para. Por, kur fëmijëtnë rrugën përballë fillojnë të bëjnë të njëjtën gjë, gjëratndryshojnë. Edhe Arba fillon të mendojë ndryshe. Me anëtë shembujve, fëmijët njihen me kuptimin e fjalëve: kapital,fitim, konkurrencë, çmim, partneritet, etj. 

3. Të kursesh, të shpenzosh apo të dhurosh? (një libër për menaxhimin e parave)

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-013-4
Çmimi: 700 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

Eni dhe Albi janë dy personazhe që i ndihmojnë prindëritnë punët e shtëpisë dhe i marrin paratë e tyre të xhepit çdojavë. Albi i kursen të vetat, ndërsa Eni i shpenzon. Një vizitëderi te qendra tregtare i bën të dy të mendojnë për kursimindhe shpenzimin. A do t'u mbeten më para për të dhuruar?Mësoni në këtë libër për menaxhimin e parave.