Botimet e Fundit

Muzika 6 / LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-202-2
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

TIK 6 / LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: TIK
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-203-9
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Matematika 6

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-196-4
Çmimi: 492 lekë
Numri i faqeve: 208
Përshkrimi

 

Teksti mësimor Matematikë 6 është botim i përkthyer i përkthyer nga Oxford University Press, i mbështetur në kurrikulën e miratuar nga MAS, 2015.

Teksti ka të integruar edhe fletoren e punës.

 

 

TIK 6

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: TIK
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-198-8
Çmimi: 200 lekë
Numri i faqeve: 84
Përshkrimi

 

Teksti mësimor TIK 6 është hartuar nga autore me eksperiencë në fushën e teksteve mësimore, Lediana Bardhi dhe Anduela Lila. Teksti është hartuar bazuar në kurrikulën e miratuar nga MAS, 2015. Teksti shoqërohet me libër mësuesi dhe CD.

 

 

Muzikë 6

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-197-1
Çmimi: 158 lekë
Numri i faqeve: 92
Përshkrimi

 

Teksti mësimor Muzikë 6 është hartuar nga Akademik Vasil S. Tole autor me eksperiencë. Teksti është hartuar bazuar në kurrikulën e miratuar nga MAS, 2015. Teksti shoqërohet me libër mësuesi dhe CD.