Botimet e Fundit

Kimia me zgjedhje 12-LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-352-4
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 168
Përshkrimi

Ekonomia 12-LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Ekonomi
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-351-7
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 161
Përshkrimi

Biologji me zgjedhje 12-LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-350-0
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 161
Përshkrimi

Kimia 11 PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 8
Përshkrimi

Fizikë 11 PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Fizikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 12
Përshkrimi