Botimet e Fundit

LM-TIK 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: TIK
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-356-2
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 76
Përshkrimi

LM-Matematika 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-355-5
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 113
Përshkrimi

LM-Art pamor 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Art pamor
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-354-8
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 67
Përshkrimi

Psikologjia 12 me zgjedhje-LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Psikologji
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-349-4
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 125
Përshkrimi

Matematika 12-LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-353-1
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 190
Përshkrimi