Botimet e Fundit

Plani i zhvillimit të bregdetit të jugut. Pjesa studimore

Kategoria: Libër studimor
Lloji: Libër
ISBN: 978-99956-18-97-1
Çmimi: 800 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Studim i realizuar nga disa kompani dhe ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë të angazhuar nga Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

 

Edukim muzikor 5

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 5   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-50-07-0
Çmimi: 125 lekë
Numri i faqeve: 60
Përshkrimi

Teksti i edukimit muzikor është mbështetur në pesë linja kryesore: këndimi, bazat e arsimimit muzikor, luajtja në instrument, dëgjim muzikor dhe shprehje e krijim muzikor. Teksti synon të aftësojë nxënësit për të përjetuar dhe për t'u shprehur nëpërmjet muzikës, duke shprehur nëpërmjet saj botën e tyre emocionale. Nëpërmjet temave mësimore synohet të zhvillohen më tej aftësitë dhe shprehitë për të kënduar, për të dëgjuar, për të luajtur, për të krijuar, si dhe për t'u shprehur duke vlerësuar muzikën

Kimi Organike. Teste të zgjidhura të maturës shtetërore

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-99956-18-91-9
Çmimi: 500 lekë
Numri i faqeve: 153
Përshkrimi

Libri kimi organike teste të zgjidhura të maturës shtetërorë është një tekst që ndihmon nxënësit e vitit të katërt të përgatiten për maturën shtetërore në përputhje me programin e MASH. Ky libër është ndërtuar në këtë formë: në fillim autori ka bërë përmbledhje të teorisë dhe pastaj njëri pas tjetrit jane vendosur teste të zgjidhura por edhe të pazgjidhura për të provuar njohuritë tuaja.

 

Kimi Inorganike. Teste të zgjidhura të maturës shtetërore

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-99956-18-90-2
Çmimi: 500 lekë
Numri i faqeve: 156
Përshkrimi

Libri kimi inorganike teste të zgjidhura të maturës shtetërorë është një tekst që ndihmon nxënësit e vitit të katërt të përgatiten për maturën shtetërore në përputhje me programin e MASH. Ky libër është ndërtuar në këtë formë: në fillim autori ka bërë përmbledhje të teorisë dhe pastaj njëri pas tjetrit janë vendosur teste të zgjidhura por edhe të pazgjidhura për të provuar njohuritë tuaja.

 

Agoj

Lloji: Libër
ISBN: 9789-9956-93-04-6
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 20
Përshkrimi

Ky është një album pianistik i mbështetur mbi këngë popullore nga të gjitha trevat e vendit, i cili shkruhet për fëmijët e shkollave 9-vjeçare. Muzika popullore tradicionale kjo trashëgimi e rrallë shpirtërore, të edukon veshin muzikor me ndjenjën e  bukurisë melodike, pasuritë ritmike si dhe me muzikalitetin e gjuhës së kënduar. Albumi është si një udhëtim tingullor nëpër vendin tonë, duke filluar nga Përmeti, Dropulli, Kolonja, Korça, Vlora, Berati, Elbasani dhe Shkodra për të përfunduar në Kosovë