Botimet e Fundit

Fizika 12-LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Fizikë
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-359-3
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 193
Përshkrimi

Matematika 12 me zgjedhje-PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 39
Përshkrimi

Matematika 12-PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 26
Përshkrimi

Psikologjia me zgjedhje 12-PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Psikologji
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 23
Përshkrimi

Kimia me zgjedhje 12-PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 21
Përshkrimi