Botimet e Fundit

Kimia 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Kimi
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-330-2
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 122
Përshkrimi

Autorë: Iain Brand, Richard Crime ; përkth.Besnik Baraj; përsht. Aishe Karaj

Biologjia 9 Fletore pune

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-329-6
Çmimi: 240 lekë
Numri i faqeve: 56
Përshkrimi

Autore:Pam Large

Biologjia 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-328-9
Çmimi: 340 lekë
Numri i faqeve: 98
Përshkrimi

Autor: Pam Large ; përkth., përsht., e red. shkenc. Ethem Ruka

TIK 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: TIK
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-327-2
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 108
Përshkrimi

Autor: Lediana Bardhi,  Anduena Lila 

Lm-Matematika 1

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 218
Përshkrimi