Botimet e Fundit

Filozofia 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Filozofi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928- 08-306- 7
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 14
Përshkrimi

Biologjia 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-307-4
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 14
Përshkrimi

Autore: Laureta Shkoza

Libri u vjen në ndihmë mësuesve për të realizuar sa më mirë punën e tyre. Ky është një përmbledhje e teknikave dhe metodave të mësimdhënies me në qendër nxënësin për të realizuar mësimin me bazë kompetencash. Libri përmban planin mësimor vjetor, planet te të tre tremujorët, planifikime të temave mësimore, punë praktike.

 

 

Zbavitu me lojëra logjike

Lloji: Libër
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

TIK 8 | PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: TIK
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Matematika 8 | PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi