Botimet e Fundit

Kimia 12 me zgjedhje | Fletore pune

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-338-8
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 132
Përshkrimi

Kimia 12 me zgjedhje

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Kimi
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-337-1
Çmimi: 1000 lekë
Numri i faqeve: 321
Përshkrimi

Autorë:Lawrie Ryan, Roger Norris; përkth. e përsht. Besnik Baraj 

Fizika 12 me zgjedhje | Fletore pune

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Fizikë
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-341-8
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 162
Përshkrimi

Autorë: David Sang, Graham Jones,; përkth. e përsht. Margarita Ifti

Fizika 12 me zgjedhje

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Fizikë
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-339-5
Çmimi: 1000 lekë
Numri i faqeve: 379
Përshkrimi

Autorë: David Sang, Graham Jones, Gurinder Chanha, Richard Woodside ; përkth. e përsht. Margarita Ifti

Ekonomia 12

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Ekonomi
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-347-0
Çmimi: 593 lekë
Numri i faqeve: 197
Përshkrimi

Autorë: Luljeta Minxhozi, Merita Shuka